Välkommen till hemsidanEn kort presentation: 

Jag arbetar sedan många år med grafiken som uttrycksmedel. De grafiska teknikerna kräver dels disciplin och dels teknik- och hantverkskunnande men erbjuder också möjligheter till att laborera och experimentera i olika former samt att arbeta med bildytan i djup-, plan-, genom- och högtryck i färg och/eller svart-vitt.

Artist books är för mig en variant av det grafiska uttrycket där man kan experimentera med bild, text  och form.

Mina bildmotiv är sprungna ur mitt intresse för naturen men även existentiella frågor. Inspiration hämtas bland annat från det barnlitterära fältet med  de urgamla traderade folksagorna och berättelserna. Här finns arketyper av olika slag., exempelvis trickstergestalten med sin tröskelposition, mitt emellan två världar...

Aktuell Grafik
CV

Annika van Belkom (f. Eriksson)

Född: 1954 i Söderhamn

Bosatt i Trelleborg


Utbildning:

KV´s konstskola i Kristianstad 974-1975

KV´s konstskola i Lund 1978-1979

Studier i litteraturvetenskap samt Drama, teater, film, Lunds universitet, 1977-1979

Rikskademin i Amsterdam, Grafikavdelningen 1980-1983

S:t Joost Konsthögskola Grafikavdelningen, Breda 1981-1982

Studier i litteraturvetenskap, etnologi och kulturadministration, Lunds universitet 2005 - 2010

Fil mag examen litterturvetenskap, specialisering barnlitteratur, Lunds universitet 2010


Separatutställningar: 

Galleri Wallner, Malmö, 1984

Galleri Loftet, Trelleborg, 2014

Lilla Galleriet, Göteborgs konstförening, Göteborg, 2019

Grafiska Sällskapet, Stockholm, 2022


Grupputställningar:

Arti et Amicitiae, Amsterdam, Holland, 1983

Museum Fodor, Amsterdam, Holland, 1983

Miniutställning, Galleri Wallner, Malmö, 1984

Grupputställning "Artist books", Konsthögskolan, Den Haag, Holland, 1987

Karlskrona Konsthall, "3 skåningar", 1988

Broby bibliotek, 1990

Skånes konstförenings Höstsalong, Malmö, 1993

Samlingsutställningen "Det är vi som är Malmö Kulturstad", 1994

Burlövskonstnärer, Burlövs Konstförening, biblioteket, Arlöv, 2006

Grafik i Väst, Nya medlemmar, Göteborg, 2014

Ny grafik 2014, grafiksalong, Husby Konsthall, Stockholm, 2014

Kullasalongen, Krapperups Konsthall, Höganäs, 2015

Kullasalongen, Krapperups Konsthall, Höganäs, 2016

Marziart international gallery, Hamburg, Tyskland, 2017

Grafik 2017, Grafiska Sällskapet, Oskarshamns Konstförening, Oskarshamns Konsthall, 2017

The Space gallery, samlingsutställning 47 svenska grafiker, urval från Grafiska Sällskapet/Grafik i Väst, Shanghai, Kina, 2018

Den Grafiska Gerillan, tema: Svart färg, 20-talet grafiker från KKV Grafik i Malmö, Atelje Ur, Malmö, 2018

Husets konstnärer, medlemsutställning, Grafik i Väst, Göteborg, 2019

Galleri Sagene Kunstmie, medlemmar Grafik i Väst, Oslo, Norge, 2019

Fyns Grafiske vaerksted, medlemmar i Grafik i Väst, Odense, Danmark, 2019

Grafiktriennalen XVI, Nordic Contemporary Print Triennal, Galleri Sander i Norrköping, Trelleborgs museum och Konsthallen Kulturens Hus, Luleå, 2020

Gallery 12 July, S:t Petersburg, urval KKV Grafik i Malmö, Ryssland, 2020

Grafiska Sällskapet på High Point Center, Minneapolis, USA, 12 februari - 17 april 2021

Grafik i Väst, Jubileumsutställning, Göteborg, 22 maj - 9 juni 2021

Grafiska Sällskapet på Wiks slott, Uppsala, 5 nov - 4 dec 2021

Härke Konstcentrum, Ahlbergshallen, Grafiska Sällskapet, Östersund, 23 juli - 7 aug 2022

Galleri Majnabbe, Grafik i Väst 30 år, Göteborg, 19 nov - 4 dec 2022

Grafiska Sällskapet, Gamla Rådhuset i Södertälje/Södertälje konstförening, 9 mars - 24 mars 2024


Representerad:

Malmö Museum

Malmöhus läns landsting

Kristianstads läns landsting

Umeå kommun

Region Stockholm, Kulturförvaltningen

Region Örebro Län


Utsmyckning:

Malmö Allmänna Sjukhus

Stipendier:

Startbidrag Konstnärsnämnden

Medlemskap:

BUS, Grafiska Sällskapet, Grafik i Väst, KKV Grafik, Malmö
Kontakt

Var god fyll i kontaktformuläret nedan och uppge ärende så tar jag personligen kontakt med dig.