annikavanbelkom.se

Välkommen till annikavanbelkom.se

Jag arbetar sedan många år med grafiken som uttrycksmedel. Det konstgrafiska området innefattar en mängd av olika tekniker och erbjuder möjligheter att arbeta med bildytan både i djup-, plan-, genom- och högtryck i färg och/eller svart/vitt.

Artistsbooks är för mig varianter av det grafiska uttrycket och där man kan experimentera med bild och olika tryck- och bindningstekniker i olika presentationsformen.

Om mig

Jag har valt grafiken som uttrycksform, eftersom de grafiska teknikerna i sig kräver dels disciplin och dels teknik- och hantverkskunnande men framför allt erbjuder möjlighet till laborerande och experimenterande i olika former.

Artistbooks erbjuder uttrycksformer som passar mig bra eftersom jag gärna arbetar i växelverkan mellan text, bild och form.

Mina bildmotiv kretsar runt existentiella frågor, olika föreställningar men också ofta förklätt i olika djur- och växtmotiv.

För mig är det också en möjlighet till kontemplation att arbeta med ett motiv på exempelvis en kopparplåt.

Annars vill jag nog gärna att mina bilder ska få tala för sig själva i mötet med betraktaren..